Wniosek o odroczenie spłaty rat leasingu

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW RCI LEASING

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z odmrażaniem gospodarki, RCI Leasing Polska sp. z o.o. zaprzestało udzielania wakacji od spłaty rat leasingowych. Ponadto informujemy, że nie będziemy przedłużać na kolejne 3 miesięczne okresu wakacji, które już zostały Państwu przyznane w marcu, kwietniu i maju bieżącego roku. 

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW RCI BANQUE

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kredytu.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o odroczenie spłaty:

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY KREDYTU

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią a następnie o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres obslugakredyt@rcibanque.com. Wniosek może zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia.

Tylko podpisane i poprawnie uzupełnione wnioski na wzorze Banku, z wypełnionymi wszystkimi polami będą procedowane.

Warunkiem odroczenia spłaty jest brak zaległości w płatnościach rat kredytowych oraz przesłanie do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wnioski złożone do umowy, na której występują zaległości w spłatach, niepodpisane lub niekompletne nie będą procedowane.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu zmian, Bank prześle Państwu nowy harmonogram spłat rat kredytowych na adres mailowy wskazany we wniosku.

Za zmianę harmonogramu spłat z tytułu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem nie zostaniecie Państwo obciążeni prowizją bankową.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.