Kredyt standardowy dla firm

W Kredycie Nissan dla firm masz możliwość dostosowania wysokości miesięcznej raty do budżetu Twojej firmy, w zależności od okresu kredytowania i poziomu wpłaty własnej. Okres kredytowania w kredycie standardowym Nissan wynosi nawet do 96 miesięcy i charakteryzuje się standardowym systemem spłat rat miesięcznych.

Kredyt standardowy, oferowany przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, przeznaczony jest na zakup nowych samochodów Nissan w sieci Autoryzowanych Dealerów Nissana dla wszystkich klientów przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej zarejestrowanej działalności na zakup nowych samochodów marki Nissan.


• Okres kredytowania do 8 lat.
• Minimalny wkład własny 0%.
• Stała stopa procentowa.
• Spłata kredytu wraz z odsetkami w równych, miesięcznych ratach.
• Minimalna kwota kredytu wynosi 30% od ceny samochodu
• Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i wartości przedmiotu kredytowania.
• Kredytowana prowizja bankowa.
• Kredytowane ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt".
• Do umowy o kredyt niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia auto casco kredytowanego pojazdu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu:

1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. NIP oraz Regon.

Minimum zabezpieczeń

1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie.
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
4. Brak przewłaszczenia połówkowego (przewłaszczenie na współwłasność Banku przy wpłatach własnych od 20% przedmiotu finansowania i okresie finansowania do 48 miesięcy).

Dodatkowe elementy, które możemy kredytować:

1. Wyposażenie dodatkowe montowane przy sprzedaży samochodu.
2. Ubezpieczenie komunikacyjne.
3. Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP.
4. Rozszerzona gwarancje: Nissan .

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o aktualnych ofertach finansowych Nissan Finance zapraszamy do Autoryzowanych Dealerów Nissana.


Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

ZNAJDŹ DEALERA