„UWAGA NA WYŁUDZENIA: Informujemy, że RCI Banque S.A. nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem podającym się za „RCE Banque S A Oddział w Polsce”, ani nie świadczy usług związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Wszelkie przypadki proponowania jakichkolwiek usług przez podmiot posługujący się oznaczeniem „rcebanque” lub „RCE Banque S A Odział w Polsce” i podający numery ewidencyjne RCI Banque S.A. Oddział w Polsce (w tym NIP, nr REGON, nr KRS) powinny być zgłaszane policji z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa.”

 

KONTAKT

Chciałbyś skorzystać z usług finansowych RCI Banque S.A. Oddział w Polsce lub RCI Leasing Polska Sp. z o.o.? Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Nissana w Twojej okolicy!
 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy kredytowej

skontaktuj się z: 

Departament obsługi Klienta - Kredyt

Tel. 22 541 13 85
Fax 22 541 13 01

e-mail: obslugakredyt@rcibanque.com

 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy leasingowej

skontaktuj się z:

Departament obsługi Klienta - Leasing

Tel. 22 541 13 80
Fax 22 541 13 01

e-mail: obslugaleasing@rcibanque.com

Recepcja: 22 541 13 00

 

Inne przydatne dane kontaktowe: 

Polisy ubezpieczeniowe  

Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w kredycie prześlij na adres: 

polisy-kredyty@rcibanque.com


Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w leasingu prześlij na adres: 

polisy-leasing@rcibanque.com  

 

Kontakt z działem windykacji

e-mail: obslugawindykacja@rcibanque.com

 

Zgłoszenie szkody w leasingu

e-mail: szkody-leasing@rcibanque.com

Informacje o procesach obsługi i likwidacji szkód znajdziesz w zakładce: Praktyczne Informacje.

Dział likwidacji szkód: Tel. 22 541 13 90  

 

Przetwarzanie danych osobowych


Zasady przetwarzania danych znajdziesz w zakładce Praktyczne Informacje: https://www.nissanfinance.pl/RODO

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce lub RCI Leasing Polska Spółka z o.o., możesz przesłać swój wniosek na adres e-mail: dataprotectionofficer-poland@rcibanque.com lub pisemnie na adres ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Franceline BIDY-PERIN

Lokalny Korespondent IOD: Maria Lewandowska

 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412

RCI Banque S.A.
15 Rue d’ Uzes, - 75002 Paryż, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Paryżu, R.C.S. 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579
Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN 

ZNAJDŹ DEALERA