KONTAKT - RCI Banque

KONTAKT

Chciałbyś skorzystać z usług finansowych RCI Banque S.A. Oddział w Polsce lub RCI Leasing Polska Sp. z o.o.? Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Nissana w Twojej okolicy!
 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy kredytowej

skontaktuj się z: 

Departament obsługi Klienta - Kredyt

Tel. 22 541 13 85
Fax 22 541 13 01

e-mail: obslugakredyt@rcibanque.com

 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy leasingowej

skontaktuj się z:

Departament obsługi Klienta - Leasing

Tel. 22 541 13 80
Fax 22 541 13 01

e-mail: obslugaleasing@rcibanque.com

Recepcja: 22 541 13 00

 

Inne przydatne dane kontaktowe: 

Polisy ubezpieczeniowe  

Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w kredycie prześlij na adres: 

polisy-kredyty@rcibanque.com


Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w leasingu prześlij na adres: 

polisy-leasing@rcibanque.com  

 

Kontakt z działem windykacji

e-mail: obslugawindykacja@rcibanque.com

 

Zgłoszenie szkody w leasingu

e-mail: szkody-leasing@rcibanque.com

Informacje o procesach obsługi i likwidacji szkód znajdziesz w zakładce: Praktyczne Informacje.

Dział likwidacji szkód: Tel. 22 541 13 90  

 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412

RCI Banque S.A.
14 Avenue du Pave Neuf, 93168 Noisy le Grand CEDEX, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Bobigny, R.C.S. Bobigny B 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579
Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN 

ZNAJDŹ DEALERA