Dokumenty związane z obsługą leasingu - RCI Leasing
UWAGA NA WYŁUDZENIA: Informujemy, że RCI Leasing Polska Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana ze stroną internetową „Udany-Leasing.pl” ani firmą „Ardena leasing znajdującą się w Wilnie”. Wszelkie przypadki proponowania leasingu przez podmiot posługujący się oznaczeniem „Udany-Leasing.pl” i wskazujący jako finansującego RCI Leasing Polska Sp. z o.o. powinny być zgłaszane policji z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa.