Ubezpieczenie w leasingu - RCI Leasing

Ubezpieczenie leasingu 

BEZPIECZNY LEASING

Życie zaskakuje w najmniej spodziewanych momentach, dlatego też Nissan Finance chce zagwarantować Ci bezpieczeństwo na wypadek finansowych następstw zdarzeń losowych takich jak choroba czy nieszczęśliwy wypadek. By zagwarantować Ci najlepsze grupowe ubezpieczenie na życie podjęliśmy współpracę z Metlife S.A., wiodącym towarzystwem ubezpieczeniowym. Skorzystaj z naszej oferty ubezpieczenia leasingu i miej pewność, że nic nie zakłóci realizacji podpisanej umowy. Oferta ta zakłada, że każda rata leasingu będzie zawierać także składkę ubezpieczeniową by zagwarantować finansowy spokój Tobie i Twoim bliskim.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

- ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu
- osoba fizyczna, która występuje w umowie jako leasingobiorca (lub wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą)
- podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in..:

- spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami ( gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
- spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

                                                                             Marsh Services Sp. z o.o.
                                                                Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
                                                                        Tel.22 456 42 34, 22 456 42 40

                                                                    

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie korzystających z „Bezpieczny Leasing", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych dealerów Nissana.

** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy

 


                                                                         
 

ZNAJDŹ DEALERA