Ubezpieczenia GAP: GAP Fakturowy i Finansowy

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Klientom Nissana, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., przygotowaliśmy atrakcyjne ubezpieczenie GAP ‘RTI’ (zwrot do wartości fakturowej), GAP ‘SF’ (GAP finansowy), GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy).

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco oraz:

  • Ograniczenie straty finansowej
  • Niski koszt
  • Szybka wypłata odszkodowania

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Nissana korzystających z oferty leasingu. Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu – aż do 60 miesięcy! Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi od 1.000 - 3.000 zł. Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy:

1) Zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
2) Podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy.

GAP Finansowy (SF)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty  tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc negatywnych konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

GAP Fakturowy (RTI)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a wartością rynkową lub uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Produkt ten jest dedykowany dla nowych samochodów osobowych.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego – wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego – wartość rynkowa z dnia zakupu.

GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP MIX pokrywa różnicę:

W przypadku szkody, która miała miejsce w pierwszych 36 miesiącach ochrony – różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.
W przypadku szkody, która miała miejsce po 36 miesiącu ochrony – 30% wartości pojazdu z dnia szkody.

Ubezpieczenie to ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł różnicy w wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

ZNAJDŹ DEALERA